Дарители

Набрани до момента средства: 16370 лв.1355 

Скъпи приятели,
искаме да благодарим на всички които ни помогнаха и помагат да изградим параклиса „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“ над с. Триград в Родопите.
Получаваме непрекъсната, безвъзмездна помощ от кмета и архитектите на гр. Девин:
Красимир Даскалов – кмет на гр. Девин;
арх. Мариана Перфанова;
арх. Петър Петров и арх. Петкана Бакалова;
Благодарим и на геодезиста Артур Сулинаджиев, който дари труда си за извършване на необходимите геодезически работи по започване строителството на параклиса.
Да са живи и здрави!
Скоро ще направим първата копка!
Ще се радваме, ако решите да ни помогнете – кой с каквото може!
Ще има нужда от парични средства, труд, строителни материали, транспорт, усмивки и добра дума за всички които помагат за изграждането на параклиса!
С Божията помощ напред!

Лука 21-ва глава

1 Като подигна очи, Исус видя богатите, че пускат даровете си в съкровищницата.
2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти
3 И рече: Истина ви казвам, че тая бедна вдовица пусна повече от всички;
4 защото всички тия пуснаха в даровете [за Бога] от излишъка си; а тая от немотията си пусна целия имот, що имаше.

Дарители:

Мария Ботева, Светлана Иванова-Духарска, Александър Георгиев, Росен Минковски и Мария Ботева, ИНТЕРПРЕД-СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, Лора Влахова, Гергин Цвятков,Таня Николова и Ив Дит , Доротея Михайлова Каяфова-Леонкева, сем. Димка и Лъчезар Биневи, Евлоги Величков, Митко Коевски, сем. Марина, Пламен и Моник Тепавичарови, Елена Стоичкова и Божидар Миладинов, сем. Илиеви, арх. Мариана Перфанова, Красимир Даскалов, Артур Иванов Сулинаджиев, арх. Петър Петров, арх. Петкана Бакалова, Димитър Иванов,  Елица Георгиева, Илияна Добрева, Мария Джалева, ТЕРАС ООД, ГЕО СОРС ЕООД, Нина Шойлев, Иван Костов,  Маргарита Стойчева, Кристина Атанасова, сем. Поли и Емил Вълкови, сем. Мария и Христо Кърпачеви, Васил Радев, Диана Игнатова, Виолета Чушкова, Илияна Добрева, Радост Горанова – Чолакова, Росица Юрукова, Борислав Мартинов,  сем. Димитрови, сем. Ангелови, Христо Манов, Юлиан  Божков, Димитър Калоянов, сем. Стойчеви.