Дарители

 

Дарители:

Мария Ботева, Светлана Иванова-Духарска, Александър Георгиев, Росен Минковски и Мария Ботева, ИНТЕРПРЕД-СВЕТОВЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР, Лора Влахова, Гергин Цвятков,Таня Николова и Ив Дит , Доротея Михайлова Каяфова-Леонкева, сем. Димка и Лъчезар Биневи, Евлоги Величков, Митко Коевски, сем. Марина, Пламен и Моник Тепавичарови, Елена Стоичкова и Божидар Миладинов, сем. Илиеви, арх. Мариана Перфанова, Красимир Даскалов, Артур Иванов Сулинаджиев, арх. Петър Петров, арх. Петкана Бакалова, Димитър Иванов,  Елица Георгиева, Илияна Добрева, Мария Джалева, ТЕРАС ООД, ГЕО СОРС ЕООД, Нина Шойлев, Иван Костов,  Маргарита Стойчева, Кристина Атанасова, сем. Поли и Емил Вълкови, сем. Мария и Христо Кърпачеви, Васил Радев, Диана Игнатова, Виолета Чушкова, Илияна Добрева, Радост Горанова – Чолакова, Росица Юрукова, Борислав Мартинов,  сем. Димитрови, сем. Ангелови, Христо Манов, Юлиан  Божков, Димитър Калоянов, сем. Стойчеви.