Нашата цел

Да съхраним Духовността, да обединим Доброто от всички нас за да запазим автентичното чудо на българския корен и да дадем Свобода на творческия дух.

Подкрепяме създаването и опазването на исторически обекти и църкви.

Възраждаме българската история и традиции чрез изложби, събития и издателска дейност.

Съхраняваме народните занаяти, чрез организиране на художествени ателиета,  работилници и образователни програми.