Управителен съвет

Председател: Валентин Илиев

Заместници: Ива Стоянова, Мария Стойчева

Членове на сдружение „Предание“:
– Aнжела Златкова-Маранова
– 
Мария Илиева
– Чавдар Стойчев
– Михаил Маранов
– Стоян Стоянов
– Димитър Иванов
– Станислава Куюмджиева
– Никола Куюмджиев
– Екатерина Христова
– Димитър Христов